Fakta

  • Klubben har 26 medlemmer pr. oktober 2017.
  • Vi mødes i månederne august – juni hver den 3. tirsdag i måneden. Vi starter kl. 18.30 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for året 2017/18 kr. 1.400. Det betales halvårligt hver den 1.oktober og 1.marts. Beløbet dækker alle internationale kontingenter og udgifter til drift af klubben.
  • For klubmøderne betales kr. 260 for en let buffet, et glas vin/øl/vand, kaffe/te og lidt sødt

Vedtægter-revideret-2015

Medlemsmøder

Det er tradition, at vores junimøde er en tur ud i det blå, hvor vi besøger et spændende sted i lokalområdet.

Samtidig er det tradition, at december mødet er medlemshygge, hvor vi samler ind til Zonta donationer.

Bestyrelsen pr. 1. juni 2017

Suppleanter:

Revisor:

Revisorsuppleant: