IMG_1849

Smedejernslåge doneret til Medusa

 

 

 

 

 

 

Projekter

Gennem årene har klubben støttet mange forskellige sager. Vi støtter Zonta’s Internationale projekter med et beløb, ligesom vi har deltaget med støtte til de nationale projekter. Vi har givet støtte til :

  • Foreningen mod pigeomskæring
  • Grevinde Danner Stiftelsen
  • Maternity Foundation
  • Højskolen for kvinder i Østgrønland

Helt aktuelt støtter vi Holbæk kvindekrisecenter Medusa og Alexandra Kollegiet:

medusa er et midlertidigt bosted for kvinder, der er udsat for psykisk eller fysisk vold, eller trusler om vold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Optagelse i krisecenteret kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

I forbindelse med indvielsen donerede vi kr. 10.000 til en smedejernslåge, så kvinderne også ugenert kan benytte den have der hører til ejendommen.  Yderligere har børnene fået en sansegynge til haven.

 

alexandrakollegiet   formål går hånd i hånd med Zonta. Derfor har vi valgt at bidrage økonomisk til Alexandra Kollegiet. Kollegiet i Valby hjælper unge gravide og unge mødre til at få en uddannelse. Her kan de unge kvinder bo og samtidig modtage støtte, vejledning og omsorg.

”Vores mål er at støtte de unge mødre til et kvalitativt godt liv for dem selv og deres børn og blive i stand til at klare sig selv” fortæller Helen Gregory, forstanderinde for Alexandra Kollegiet. En ung kollegianer har udtrykt det således: ”Jeg er begyndt at tro på, at jeg er værd at arbejde med, der er folk, der tror på mig. De vil godt investere tid i mig”.

Alexandra Kollegiet modtager kr. 1.000,00 om året i støtte. Zonta’s donation skal bruges til at give tilskud til studiematerialer og studierelaterede aktiviteter, for netop uddannelse er et fokusområde for Zonta.