Fakta

 • Klubben har 20 medlemmer pr. 1. juli 2021.
 • Vi mødes i månederne august – juni hver den 3. tirsdag i måneden. Vi starter kl. 18.30 og slutter ca. kl. 21.30.
 • Klubbens kontingent er for året 2019/20 kr. 1.400. Det betales årligt hver den 1. april. Beløbet dækker alle internationale kontingenter og udgifter til drift af klubben.
 • Hver år er der Landsmøde i Danmark og Distriktsmøde eller Convention, der foregår i skiftende lande. Hvis du ikke deltager i Landsmøde eller Distriktsmøde/Convention, betaler du kr. 150 pr. møde, du ikke deltager i. De kr. 150/300 går til klubbens rejsekasse. Betaling for manglende deltagelse i disse møder betales i april sammen med kontingentet. Det vil sige, at du totalt kan komme til at betale kr. 1.700 udover betalingen for mad mv. til møderne.
 • For klubmøderne betales kr. 265 for en let buffet, et glas vin/øl/vand, kaffe/te og lidt sødt

Vedtægter-revideret-2015

Medlemsmøder

Det er tradition, at vores junimøde er en tur ud i det blå, hvor vi besøger et spændende sted i lokalområdet.

Samtidig er det tradition, at december mødet er medlemshygge, hvor vi samler ind til Zonta donationer.

Bestyrelsen pr. 1. juni 2019

 • Lone Birch, zontaholb@gmail.com (formand)
 • Næstformand: afventer næste generalforsamling
 • Pia Plambech Jensen, (kasserer)
 • Inger Petri
 • Hanne Frost Overgaard

Suppleanter:

 • Helle Højbjerg
 • Helle Madsen

Revisor:

 • Doris Fischer

Revisorsuppleant:

 • Berit Thougaard