IMG_1849

Smedejernslåge doneret til Medusa

 

 

 

 

 

 

Projekter

Gennem årene har klubben støttet mange forskellige sager. Vi støtter Zonta’s Internationale projekter med et beløb, ligesom vi har deltaget med støtte til de nationale projekter. Vi har givet støtte til :

  • Zonta Danmark Håndværker legat
  • Zonta Danmark PhD legat

Lokalt har Zonta Holbæk har støttet Holbæk kvindekrisecenter Medusa og Bydelsmødre:

medusa er et midlertidigt bosted for kvinder, der er udsat for psykisk eller fysisk vold, eller trusler om vold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Optagelse i krisecenteret kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

I forbindelse med indvielsen donerede vi kr. 10.000 til en smedejernslåge, så kvinderne også ugenert kan benytte den have der hører til ejendommen.  Yderligere har børnene fået en sansegynge til haven.

 

 Bydelsmødres målgruppe er primært isolerede kvinder med etisk minoritetsbaggrund, som ikke ved meget om det samfund, som de lever i. Kvinder, som har udfordringer med det danske sprog, og hvor mange lever med mistillid til det kommunale system. Derudover er mange indenfor denne gruppe belastede af sociale, økonomiske og helbredsmæssige problemer.